Autoschade: zelf betalen of claimen op de wederpartij?

Autoschade: zelf betalen of claimen op de wederpartij?

Iedere bestuurder maakt het wel eens mee: autoschade. Schade kan variëren van een sterretje in de ruit tot een auto die total loss is. In het geval van schade is het prettig als de verzekeraar de kosten vergoed. Of dit het geval is, is afhankelijk van de situatie en uw verzekering. In deze blog informeren wij u over de verschillende situaties die zich voor kunnen doen bij autoschade. 

#1 Controleer of de passagiers ongedeerd zijn

Het belangrijkste is natuurlijk dat de passagiers ongedeerd zijn, de situatie onder controle is, en de weg begaanbaar is voor andere weggebruikers. Zo niet, schakel dan hulpdiensten in. Als de situatie veilig is, kan bewijs worden verzameld over de oorzaak en worden bepaald wie schuldig is.

Schade opgelopen? Plan direct een afspraak in om uw auto te herstellen.

#2 Schade veroorzaakt door een ander

Is de schade veroorzaakt door iemand anders? Dan kunnen de kosten op de wederpartij worden verhaald. Indien u allrisk verzekerd bent, regelt uw verzekeraar dit. U dient dan alleen een schadeformulier in te vullen en melding te maken bij uw verzekeringsmaatschappij.

Indien u WA of beperkt casco verzekerd bent, moet u zelf de schade claimen bij de wederpartij of via DSA (Directe Schade Afhandeling). Dit laatste houdt in dat uw eigen verzekeraar dit voor u regelt. Bij grote schade is het raadzaam om een schade-expert te in te schakelen. Om de wederpartij aansprakelijk te stellen, dient u contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij. Leg schriftelijk uit waarom de andere partij schuldig is. De verzekeringsmaatschappij onderzoekt de feiten en beslist of de schade vergoed wordt. U kunt hiervoor uw rechtsbijstandsverzekering gebruiken. 

#3 Zelf schade gereden

Als u zelf schade heeft gereden, dan is uw dekking afhankelijk van uw verzekering. Bij een WA-verzekering bent u verantwoordelijk voor de kosten. Beperkt casco dekt alleen bepaalde soorten schade. Controleer daarom nauwkeurig de voorwaarden van uw verzekering. Indien u een allrisk-verzekering heeft, wordt de schade vaak vergoed. Het kan wel voorkomen dat u eigen risico moet betalen.


Veelgestelde vragen over autoschade

Schade veroorzaakt door een onbekende?

Dit is een complexe situatie. Als u een allrisk-verzekering heeft, meld de schade dan onmiddellijk bij uw verzekeringsmaatschappij. Zij gaan na of de schade kan worden verhaald bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als dit niet mogelijk is, dan heeft dit impact op de hoogte van uw no-claimkorting en premie. Indien u niet allrisk verzekerd bent, kunt u zelf terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hiervoor zijn verifieerbaar bewijs en een aangifte bij de politie nodig. 

Onenigheid over wie schuldig is?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent wie er schuldig is. Noteer dit op het schadeformulier en licht apart jullie verzekeringsmaatschappij in. Het is belangrijk dat beide partijen hun handtekening op het formulier zetten. Splits vervolgens het formulier zodat beide partijen een exemplaar hebben.

Allebei schade veroorzaakt?

Als beide partijen schuldig zijn, dan zullen beide partijen elkaar aansprakelijk stellen. Met de WA-verzekering bent u hiervoor verzekerd. Uw verzekeringsmaatschappij zal een bedrag uitkeren aan de wederpartij. Daarnaast ontvangt u van de wederpartij een vergoeding. De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van de mate van aansprakelijkheid.